ஆராதனைகள்

Phone

Tel: 6299 2544

address

1 Dorset Road,

Singapore 219486

MRT: Little India, Novena

Bus: 851, 980, 57, 56 166

 

email

office@christchurch.org.sg

SOCIAL MEDIA

Follow us on these platforms to get regular updates from us

  • White Facebook Icon

Facebook

580b57fcd9996e24bc43c545.png

YouTube 

instagram

580b57fcd9996e24bc43c53e_edited_edited.p

Twitter

எங்களை பற்றி

ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 6 வெவ்வேறு சேவைகளுடன் சிங்கப்பூரில் முதல் ஆங்கிலிகன் இந்திய கிறிஸ்தவ தேவாலயம்

முகவரி

1 Dorset Road,

Singapore 219486

Tel: +65 6299 2544

தள வரைபடம்

1 டோர்செட் சாலை,

சிங்கப்பூர் 219486

தொலைபேசி: +65 6299 2544

© 2020 கிறிஸ்து தேவாலயத்தின் பாரிஷ்

  • Facebook
  • YouTube