ஒளிபரப்பு

எங்கள் தமிழ் சேவை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சிங்கப்பூர் நேரப்படி காலை 8 மணிக்கு நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். ஆன்லைனில் ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் ஒன்று சேரும்போது எங்களுடன் சேருங்கள்.

எங்களை பற்றி

ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 6 வெவ்வேறு சேவைகளுடன் சிங்கப்பூரில் முதல் ஆங்கிலிகன் இந்திய கிறிஸ்தவ தேவாலயம்

முகவரி

1 Dorset Road,

Singapore 219486

Tel: +65 6299 2544

தள வரைபடம்

1 டோர்செட் சாலை,

சிங்கப்பூர் 219486

தொலைபேசி: +65 6299 2544

© 2020 கிறிஸ்து தேவாலயத்தின் பாரிஷ்

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram